Privacy

Privacyverklaring van De Bruin Techniek Groep B.V.

1. DE BRUIN TECHNIEK GROEP B.V. EN PRIVACY

Wij waarderen uw interesse in onze website (hierna te noemen: onze “site”). De bescherming van uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Deze privacy verklaring beschrijft op welke wijze wij gegevens die op u betrekking hebben (hierna te noemen: “persoonsgegevens”) verzamelen, opslaan, verwerken, doorgeven, gebruiken en beschermen wanneer u gebruik maakt van onze websites.

De Bruin Techniek Groep B.V. is verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in het verband met onze dienstverlening.

Wij maken u erop attent dat wij cookies gebruiken tijdens uw bezoek aan onze site om gegevens over het bezoek aan onze site op te slaan en te gebruiken.

2. DOELEINDE VAN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Afhandeling van uw bestelling
Voor uw bestelling hebben wij uw (bedrijfs)naam, naam, aanhef/geslacht, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden en om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Mijn account
Voor een account (is optioneel op onze webshops) worden naast een loginnaam en een wachtwoord een aantal gegevens opgeslagen, waaronder uw (bedrijfs)naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Daarnaast bewaren wij gegevens over uw eerdere bestellingen zodat u deze eenvoudig terug kan vinden via uw account. We verwerken deze persoonsgegevens om uw bestelproces mogelijk te maken en te verbeteren.

Onze klantenservice
Om u via onze klantenservice snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van de door u opgegeven persoonsgegevens en maken we aantekeningen van het gesprek. Deze aantekeningen van uw contact met ons kunnen bewaard worden om ons te helpen bij de beantwoording van uw vraag, het opstellen van analyses en bij de verbetering van onze diensten.

Reparatie/garantie/retouren
Wij bieden een aantal services rondom reparatie, garantie en retouren van onze producten. Om te bepalen of uw product voor garantie of reparatie in aanmerking komt, maken we gebruik van uw bestelgegevens en de door u opgegeven persoonsgegevens.

Aanvragen catalogus(sen) / Nieuwsbrieven
Indien u ons voorafgaande toestemming heeft verleend, houden wij u via onze nieuwsbrieven op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons assortiment. Als u een catalogus aanvraagt hebben wij gegevens nodig om de catalogus op te kunnen sturen.

Verbetering van onze website, service en winkel
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Hiervoor kunnen wij, of een door ons ingeschakelde derde partij, u vrijblijvend benaderen om u te vragen of u mee wenst te doen aan een klant- of marktonderzoek.

Verwerken van betalingen
Wij maken gebruik van een betaalprovider om de betaling te laten verwerken.

Misbruik/Fraude
Wij kunnen uw persoonsgegevens opslaan en verwerken wanneer dit nodig is om misbruik of illegale activiteiten op onze website te voorkomen. Wij zijn verplicht deze gegevens te verstrekken op grond van bijvoorbeeld overheids- of justitiële voorschriften of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van een juridische (strafrechtelijke) procedure.

3. VERTROUWELIJKHEID EN VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

Ondernemingen die onderdeel uitmaken van dezelfde groep als De Bruin Techniek Groep B.V.: dochterondernemingen, onze moedermaatschappij(en) en ondernemingen gecontroleerd door onze moedermaatschappij(en). Deze ondernemingen zullen uw persoonsgegevens uitsluitend op dezelfde wijze gebruiken als omschreven in deze privacy policy en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Dienstverleners en adviseurs: derden die diensten aan ons verlenen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de dienstverlening van derden voor de levering van de door u bestelde producten en voor het verbeteren van onze webshop en website. Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van derden voor het verlenen van onderhoud aan onze IT infrastructuur, voor het verwerken van betalingen, het creëren van analytische informatie over onze producten en diensten en voor juridische en fiscale ondersteuning. Dergelijke dienstverleners en adviseurs zijn uitsluitend gerechtigd uw persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met ons en zijn gehouden uw persoonsgegevens geheim te houden en te beveiligen.

Handhavingsautoriteiten, toezichthouders en andere partijen indien daar een juridische grondslag voor bestaat: derden ten aanzien waarvan wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verstrekken. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken in het kader van het verkrijgen van juridisch advies of in het kader van (gerechtelijke) procedures die zien op het beschermen van onze rechten of die van anderen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan derden in het kader van hulp bij het opsporen van illegale activiteiten en onderzoek naar mogelijke schending van uw contractuele verplichtingen met ons.

Kopers van onze onderneming: uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt in geval van verkoop of overdracht van de totaliteit of een gedeelte van ons bedrijf of activa (ook ingeval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Naast de hierboven uiteengezette derden, verstrekken wij geen persoonsgegevens (herleidbaar tot een individueel persoon) aan derden. Wij verstrekken mogelijk samengevoegde statistische en analytische informatie over gebruikers van onze site aan derden, maar zullen er in voorkomende gevallen zorg voor dragen dat deze gegevens (voor verstrekking) op geen enkele wijze te herleiden zijn tot individuele personen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft en zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij zullen dan ook passende beveiligingsmaatregelen nemen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Daarnaast bewaren wij uw gegevens uiteraard niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, zich te houden aan geldende privacyregels en uw gegevens goed te beveiligen. Wij hebben hiertoe dan ook passende afspraken met deze derde partijen gemaakt. Daarnaast maken wij alleen gebruik van derde partijen buiten de Europese Unie, wanneer deze partijen eenzelfde beschermingsniveau bieden als vereist binnen de Europese Unie.

4. COOKIES

Wij maken op onze website gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Bij het gebruik van de websites en webshops van De Bruin Techniek Groep en haar gelieerde ondernemingen kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

Technische of functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Zo zorgen deze cookies er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden en dat bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje wordt bijgehouden.

Analytics cookies
Om te bepalen welke onderdelen van onze websites het meest interessant zijn voor onze bezoekers meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt. Via deze informatie krijgen wij bijvoorbeeld inzicht in het aantal bezoekers op de website en het tijdsduur van het bezoek. Deze informatie helpt ons bij het optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken van onze website

Overige cookies
Om het voor u mogelijk te maken om webpagina’s te delen via sociale netwerken, voor het opbouwen van klantprofielen en voor het personaliseren van nieuwsbrieven en aanbiedingen kunnen wij gebruik van cookies maken van derde partijen.

U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website, geen cookies ontvangt. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om cookies handmatig te verwijden voordat de houdbaarheidsdatum van de betreffende cookies is verstreken. Controleer daarvoor de instellingen en handleiding van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen van onze website.

5. CONTENT VAN EN LINKS NAAR DERDEN OP ONZE WEBSITES

5.1 Onze site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, zoals partners in verkoop, verkopers en aan ons gelieerde ondernemingen. Indien u klikt op een dergelijke hyperlink verlaat u onze site en wijzen wij u erop dat de website die u alsdan bezoekt mogelijk een afwijkende privacy policy kent, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en niet voor aansprakelijk kunnen worden gehouden. Wij raden u aan om de privacy verklaringen op de websites van derden te lezen voordat u (persoons)gegevens verstrekt via deze websites.

5.2 Content van derden, zoals YouTube video’s, kaarten van Google Maps, RSS feeds of afbeeldingen van andere websites, maakt onderdeel uit van onze site. Dit kan betekenen dat de partij die deze content verstrekt (“content provider”) uw IP-adres of andere persoonsgegevens zal verwerken. Zonder deze informatie is het voor de content provider niet mogelijk om de aangeboden content aan u te tonen of door u te laten gebruiken. In dergelijke gevallen streven wij ernaar om uitsluitend content te gebruiken van content providers die uw IP-adres of andere persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het tonen en/of het gebruik van die content. Wij hebben echter geen invloed op het handelen van de content provider, zoals het mogelijk opslaan van uw IP-adres en/of andere persoonsgegevens voor eigen gebruik (bijvoorbeeld voor analytische doeleinden) door de content provider.

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN OF KLACHTEN.

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verzameld hebben in te zien, te wijzigen, te verplaatsen dan wel deze gegevens te laten verwijderen. U kunt daartoe rechtstreeks contact met ons opnemen per e-mail via info@dbtgroep.com.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te updaten en/of wijzigen en raden u om die reden aan deze privacy verklaring periodiek te lezen. In het geval van een wijziging van deze privacy verklaring zullen wij dit aangeven door het wijzigen van de “laatste versie” datum in deze privacy verklaring. Wijzigingen in deze privacy verklaring zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat deze zijn geplaatst op onze site.

8. CONTACT

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

De Bruin Techniek Groep B.V.
Adres: Kapt. Nemostraat 33, 5015 AL Tilburg
Tel + 31-(0)13-532 62 00
E-mail: info@dbtgroep.com


Versie mei 2018